Jesteś tutaj: Dla Klienta Wnioski

Wnioski

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów, które mogą być pomocne Państwu, w załatwianiu spraw w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Aby pobrać dokument należy kliknąć na jego nazwę - pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie.

Aby wyświetlić dokument należy zainstalować program do obsługi plików PDF (np. Acrobat Reader)


Procedura uzgadniania dokumentacji:

Procedura uzgadniania dokumentacji


Przyłączenie do sieci:

Przyłącza krok po kroku

DR2 Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej

DR4 Wniosek o wydanie warunkow technicznych przylaczenia nieruchomosci do sieci kanalizacji deszczowej

DR5 Wniosek o wydanie uzgodnienie dokumentacji projektowej

DR8 Wniosek o dokonanie odbioru technicznego

DR9 Wniosek o pelnienie nadzoru branzowego zgloszenie realizacji budowy

DR10 Wniosek o wykonanie usługi budowy przyłącza wodociągowego kanalizacji sanitarnej deszczowej


Procedura odpłatnego przekazania sieci

Dokumenty dotyczące procedury wykupu


Likwidacja szamba

DR21 Wniosek o wydanie warunkow technicznych likwidacji szamba przeplywowego


Przeniesienie wodomierza

DR7 Wniosek o wydanie warunkow technicznych przeniesienia wodomierza


Protokoły:

Protokół odbioru technicznego sieci

Protokół odbioru technicznego przyłącza

Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza

Protokół rozliczenia nadzoru branżowego

Przotokół przekazania placu budowy

Protokół przekazania do użytkownika

Protokół przepięć i odcięć sieci

Protokół stanu wodomierza


Umowa:
Wniosek o zawarcie umowy z osobą fizyczną

Wniosek o zawarcie umowy z osobą prawną

Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków

Protokół zdawczo odbiorczy dla przekazujacego i przejmujacego nieruchomość


Zabudowa dodatkowego wodomierza:
Wniosek o wydanie warunkow technicznych zabudowy dodatkowego wodomierza

Oświadczenie o rezygnacji z rozliczania dodatkowego wodomierza


Zlecenie badania:
Zlecenie wykonania badania wody

Zlecenie wykonania badania ścieków


Inne:

Wniosek o rozłożenie należności na raty

Oświadczenie o użytkowaniu nieruchomości

Wniosek o dokonanie zmian w dokumentacji

Zgoda na obciążenie rachunku

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42