Jesteś tutaj: Aktualności Praca

Praca


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. technicznych w zakresie prowadzenia inwestycji w Dziale Technicznym.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie,

- umiejętność obsługi komputera (MS Office Excel, MS Office Word),

- umiejętność kosztorysowania,

- umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,

- znajomość branży instalacji sanitarnych oraz procesów budowlanych z nią związanych.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawa: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawy prawo zamówień publicznych,

- posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze obowiązków.

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- ustalanie rocznych i wieloletnich planów robót budowlanych oraz opracowania dokumentacji dla robót związanych z budową, przebudową i remontami sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- bieżący nadzór nad realizowanymi dokumentacjami projektowymi,

- nadzór nad realizowanymi robotami pod względem finansowym,

- przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w pracach komisji przetargowej,

- sporządzanie kosztorysów ofertowych,

- przygotowywanie kalkulacji kosztów inwestycji,

- monitorowanie rynku materiałów instalacyjnych,

- praca z elektroniczną mapą (GIS).

4. Warunki pracy:

- umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

- miejsce pracy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10,

- stanowisko pracy – praca biurowa, wykonywana z wykorzystaniem komputera,

- wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku: umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy.

- dodatkowo oferujemy pakiet socjalny, PKZP.

Sposób składania ofert:

Formularz CV z dopiskiem "Dział  DTU – Inspektor – inwestycje” prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl lub w wersji papierowej na adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-400 Mysłowice.


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dziale Technicznym.

1. Wymagania niezbędne:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/ymi we właściwym samorządzie zawodowym,

- umiejętność obsługi komputera (MS Office Excel, MS Office Word),

- prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów prawa: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustawa o drogach publicznych,

- posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- kontrola i nadzór budowy zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz właściwymi przepisami w tym zakresie,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i inwestycyjnymi,

- udział w przygotowaniu, realizacji i odbiorach zadań inwestycyjnych,

- przygotowywanie materiałów oraz dokumentów do postępowań przetargowych,

- sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów robót, kosztorysów powykonawczych i faktur,

- praca z elektroniczną mapą (GIS).

4. Wymagane kompetencje na zajmowanym stanowisku:

- umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa,

- terminowość, samodzielność, odpowiedzialność,

- umiejętność pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

5. Warunki pracy:

- umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy,

- stanowisko pracy – praca w terenie, praca biurowa wykonywana z wykorzystaniem komputera,

- miejsce świadczenia pracy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10, miasto Mysłowice,

- dodatkowo oferujemy pakiet socjalny, PKZP.

Sposób składania ofert:

Formularz CV z dopiskiem "Dział  DTU – Inspektor Nadzoru Budowlanego " prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl lub w wersji papierowej na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-400 Mysłowice.


MPWiK Mysłowice poszukuje kandydata do pracy na stanowisko : Pracownik Pogotowia Technicznego.
 
Młodszy monter - kierowca  
 
Zakres obowiązków: 
- monitorowanie i kontrola sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
praca w systemie III zmianowym
 
Wymagania: 
- wykształcenie min. zawodowe techniczne
- średnie
- prawo jazdy kat. B
 
Kontakt: 
CV prosimy przesyłać na: 
Email do przesłania dokumentów - mpwik@mpwikmyslowice.pl z dopiskiem w temacie - "Dział  DTD"

MPWiK Mysłowice poszukuje kandydata do pracy w Dziale Sieci Wodociągowej na stanowisko:
Młodszy monter - kierowca - operator

Zakres obowiązków:
- prace konserwacyjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
- obsługa samochodu ciężarowego,
- obsługa koparki, koparko-ładowarki.
Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok,
- uprawnienia do obsługi koparek oraz koparko-ładowarek,
- prawo jazdy kat. B, C, E.

Kontakt:
Informacja na temat oferty - 509 654 412
Email do przesłania dokumentów - mpwik@mpwikmyslowice.pl z dopiskiem w temacie - "Dział Sieci Wodociągowej"


MPWiK Mysłowice poszukuje kandydata do pracy w Dziale Sieci Wodociągowej na stanowisko:
Młodszy monter - kierowca 

Zakres obowiązków:
- prace konserwacyjne, usuwanie awarii na sieci wodociągowej,
- obsługa samochodu ciężarowego,

Wymagania:
- wykształcenie min. zawodowe,
- doświadczenie zawodowe min. 1 rok,
- prawo jazdy kat. B, C, E.

Kontakt:
Informacja na temat oferty - 509 654 412
Email do przesłania dokumentów - mpwik@mpwikmyslowice.pl z dopiskiem w temacie - "Dział Sieci Wodociągowej"

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42