Jesteś tutaj: Dla Klienta Zlecenie badania wody

Zlecenie badania wody

 • Podstawą do wykonania badań jakości wody jest zlecenie podpisane przez Klienta
 • Druk zlecenia – do pobrania tutaj:
 • Zlecenie wykonania badania wody obejmuje pobór próbki wody przez Próbkobiorcę, wraz z transportem próbki do laboratorium.
 • Klient może sam pobrać i dostarczyć próbkę do MPWiK Mysłowice, jeśli nie przedkłada wyników badań organom urzędowym lub ma na to ich zgodę.
  W innym przypadku, organ urzędowy może nie uznać wyników za wiarygodne.

 

POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ LABORATORIUM

 • Po otrzymaniu podpisanego zlecenia, pracownik Działu Ochrony Środowiska i Górnictwa uzgadnia telefonicznie z Klientem termin pobrania próbki.
 • Pobory odbywają się cyklicznie, w każdą środę od godz. 8.00.
 • Miejsce do pobrania próbki wody musi być przygotowane przez Klienta (np. kurek z odpływem).
 • Uwaga: Klient zobowiązany jest do wcześniejszego odpuszczenia wody w miejscu pobrania, celem przepłukania instalacji wewnętrznej.

 

POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ KLIENTA I PRZYJMOWANIE ICH DO BADAŃ

 • Próbki do badań przyjmowane są w środy w godzinach: 8.00 – 13.00. Próbki powinny zostać pobrane w dniu dostarczenia do Laboratorium.
  Dopuszcza się pobranie w dniu poprzednim pod warunkiem przechowywania próbki w temp <10°C. Próbki powinny być opisane.
 • Instrukcja pobierania próbki wody – do pobrania tutaj:

 

Przyjęcie próbek

 • Przy przyjęciu próbki pobranej przez Klienta, pracownik Działu Ochrony Środowiska ocenia stan próbki oraz sposób pobrania, przechowywania przez klienta i informuje go o możliwych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na wyniki badań.
 • Klient poświadcza podpisem dostarczenie próbki oraz przyjęcie do wiadomości informacji o możliwych odstępstwach.

 


WYDAWANIE WYNIKÓW

 • Przybliżony czas oczekiwania na Sprawozdanie z badań to do 10 dni dla badań podstawowych (przyłącza, rozbudowa sieci, monitoring grupy parametrów A – lokale gastronomiczne, odbiory budynków).
 • Po wykonaniu analizy wody, niezależnie od jej wyników, Biuro Obsługi Klienta MPWiK sp. z o. o w Mysłowicach wystawia fakturę za zrealizowane badanie.
  Uwaga: Opłacenie faktury jest warunkiem otrzymania wyniku badania.
 • Sposób przekazania faktury oraz sprawozdania z badań następuje zgodnie ze wskazaniem klienta w zleceniu.
 • W przypadku odbioru osobistego, osobą odbierającą Sprawozdanie może być tylko osoba podpisana na zleceniu lub upoważniona przez tą osobę.

 

KONTAKT DO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

tel. (32) 223-59-39

czynne: 

 • poniedziałek od 7:00 do 17:00
 • od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

KOSZT BADANIA

 • Całkowity koszt badania (badane parametry, pobór i transport próbki) jest naliczany według cennika usług.
  Płatność za usługę odbywa się wyłącznie na podstawie faktury – nie ma możliwości płatności za badanie z góry, na miejscu.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

W CELU UZYSKANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROSIMY O KONTAKT:

 

DZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I GÓRNICTWA

Telefon: 511 171 497; 517 716 975

E-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl

PRZYJMOWANIE PRÓBEK WODY DO LABORATORIUM PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU

PLIKI DO POBRANIA:

Cennik

Cennik - ważny od 01.01.2024 r.

Zlecenie na badanie

Skrócona instrukcja poboru wody

Aktualności

O Nas

Kontakt

Polityka prywatności

Formy płatności

Reklamacje i skargi

Godziny otwarcia

41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 10

Poniedziałek
7:00 - 17:00

Wtorek - Piątek
7:00 - 15:00

Zgłoś awarię

Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

czynne całą dobę.

tel: 32 223-59-42